ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ | St. David's Hotels

+44(0)20 7723 3856 | info@stdavidshotels.com

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Wi-Fi πρόσβαση στο Internet είναι σήμερα διαθέσιμα στην υποδοχή και τις περιοχές τραπεζαρία του ξενοδοχείου και μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός ασύρματου κωδικό πρόσβασης. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για την υπηρεσία αυτή.