ΟΔΙΚΏΝ | St. David's Hotels

+44(0)20 7723 3856 | info@stdavidshotels.com

ΟΔΙΚΏΝ

Οι εξαιρετικές διαδρομές στο κεντρικό Λονδίνο που παρέχονται από όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του συστήματος αυτοκινητοδρόμων, ειδικά το M1 και A1 (M) από τα Μίντλαντς και τη Βόρεια, την M3, M4 και M40 από τη Δύση και το M2 από την ακτή της Νοτιοανατολικής , όλα τα συνδέει με την Μ25 του Λονδίνου τροχιακή αυτοκινητόδρομο.

Για τους οδηγούς που φθάνουν στο Ντόβερ και άλλα λιμάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ενημέρωση και δωρεάν λεπτομερείς οδικούς χάρτες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα ΑΑ.