Historia | St. David's Hotels

+44(0)20 7723 3856 | info@stdavidshotels.com

Historia

St. Davids Hotell, vid det enastående Norfolk Square, byggdes på det tidiga 1800-talet. Det var då ett privat kvarter för Londons adel och dess tjänare, som bodde i byggnadernas nedervåningar.

Husbondens hästar och vagnar fanns på husens baksidor i stallängor, numera kända som de fashionabla bostäderna på London Street och Praed Street. Husets damer brukade dricka eftermiddagste i trädgården, uppassade av sina hembiträden, i skuggan av de träd som alla numera är skyddade av Skogsvårdsstyrelsen.

Vid norra änden av Norfolk Square stod en gång i tiden dess egen kyrka. Den byggdes omkring 1740 för att ta emot den ständigt växande befolkningen i Paddington. Emellertid brann den ner 1845.

Norfolk Square var privatägd och sköttes av sina invånare ända till slutet av andra världskriget, då gatan övertogs av kommunen. Invånarna hade sin egen konstapel som patrullerade dagligen likväl som han agerade portvakt. Husen på den här gatan har fortfarande mycket kvar av sin arkitektoniska skönhet, även om många av utsmyckningarna blev förstörda under andra världskrigets bombningar.

Familjen Wedgwood – berömda för sitt porslin – hade en gång sin stadsbostad på nr. 34. Även den framlidne Hertigen av Windsor brukade inhysa sin personal på nr. 18, numera St. Davids hotell, när han var i området.